Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego www.krainarolet.pl jest firma MM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Rzepa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowskiej 19.

Dokonując zakupów w sklepie www.krainarolet.pl  Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego treść.

Zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Właściciel serwisu zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia ograniczeń w działaniu sklepu. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym www.krainarolet.pl  niezbędne jest złożenie zamówienia. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w sklepie internetowym, zatwierdzenie go i automatyczne przesłanie do sklepu www.krainarolet.pl.

Składający zamówienie zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówieniowego.

Klient sklepu internetowego po złożeniu zamówienia otrzyma odpowiedź e-mailem z serwisu  potwierdzającą złożone zamówienie. Jednocześnie właściciel serwisu www.krainarolet.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.

Właściciel sklepu www.krainarolet.pl w każdym wypadku zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadniającym wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

Zamówienie przechodzi do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty wykonanej przez zamawiającego na koncie bankowym. Nie wysyłamy za pobraniem.

Płatności

Po potwierdzeniu zamówienia należy dokonać wpłaty na konto bankowe: Kredyt Bank O/Wrocław 90 1500 1155 1211 5006 1977 0000

Dostawa

Twoja przesyłka zostanie wysłana w czasie określonym w opisie wybranego produktu.

Zamówiony towar dostarczany jest wyłącznie przez firmę kurierską.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego transportu dlatego wymagamy aby dokładnie obejrzeć odbieraną przesyłkę i zastosować się do poniższych wskazówek:

Jeżeli przesyłka:

Jest nie uszkodzona

Proszę podpisać i odebrać przesyłkę. Można rozpakować w obecności kuriera i sprawdzić zawartość czy nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Jest uszkodzona

Jeżeli opakowanie jest uszkodzone i zachodzi podejrzenie, że zawartość może być uszkodzona należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera. Jeżeli zawartość jest uszkodzona na skutek niewłaściwego transportu prosimy o nieodbieranie przesyłki a kurier ma sporządzić notatkę stwierdzającą uszkodzenie. Prosimy on niezwłoczne poinformowanie firmy Osłony Okienne o zaistniałej sytuacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za stan produktu jeżeli przesyłka odebrana została pomimo widocznych uszkodzeń opakowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Opłata za przesyłkę towaru do klienta doliczana jest do wartości zamówienia.

Właściciel sklepu www.krainarolet.pl może w ramach obowiązującej promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę do klienta.

Ceny

Produkty oferowane przez www.krainarolet.pl są produktami nowymi. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Właściciel sklepu internetowego www.krainarolet.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie obowiązuje wobec zamówień przyjętych do realizacji.

Anulowanie zamówień

Zamówienia mogą być anulowane przez zamawiającego jedynie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Anulowanie zleceń przyjmujemy emailem kontakt@krainarolet.pl .

Zwroty

Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi zgodnie z art.10 Ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów, który mówi:

„Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:
1. świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta
4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.”

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowy pomiar.

Nie ponosimy odpowiedzialności za różnice kolorów jeżeli produkty zamówione zostały bez obejrzenia próbek (oferowanych za darmo).

Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowy pomiar.

Nie ponosimy odpowiedzialności za różnice kolorów jeżeli produkty zamówione zostały bez obejrzenia próbek (dostępnych do wglądu w siedzibie firmy).

Odpowiedzialność za instalacje produktu

Pełna odpowiedzialność za instalację produktu oraz ewentualne szkody spowodowane niewłaściwa instalacją ponosi zamawiający. 

Gwarancja

Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są dwuletnią gwarancją producenta. W razie wykrycia wady, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub powstałe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalne zużycie. Towar reklamowany musi być czysty. Do ujawnionych w okresie gwarancji wad sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie